Mua piano

Đàn piano

Những cây đàn chỉn chu sẽ thuộc về người chỉn chu - Và chúng được Pianonet bán theo ĐÚNG GIÁ NIÊM YẾT

Đàn piano - Ottomeister Seri 95601364
Ottomeister Seri 95601364

Cao x rộng x sâu: ~121x152x62cm

Mầu: Nâu

Xuất xứ: Trung Quốc

Tham chiếu usd:
1,000 USD

Đàn piano - Flora F20 Seri 102352
Flora F20 Seri 102352

Cao x rộng x sâu: ~125x153x63cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,400 USD

Đàn piano - KAWAI CL2 seri 1497773
KAWAI CL2 seri 1497773

Cao x rộng x sâu: ~121x151x56cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,450 USD

Đàn piano - YAESU YU2D seri 321322
YAESU YU2D seri 321322

Cao x rộng x sâu: ~128x154x64cm

Mầu: Nâu

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,500 USD

Đàn piano - YAMAHA U1D seri 315016
YAMAHA U1D seri 315016

Cao x rộng x sâu: ~121x152x62cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,550 USD

Đàn piano - YAMAHA U3E seri 578000
YAMAHA U3E seri 578000

Cao x rộng x sâu: ~131x155x68cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,600 USD

Đàn piano - YAMAHA M1 seri 1290377
YAMAHA M1 seri 1290377

Cao x rộng x sâu: ~108x147x56cm

Mầu: Gỗ vàng

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,600 USD

Đàn piano - GERSHWIN 500A2 Seri 29179
GERSHWIN 500A2 Seri 29179

Cao x rộng x sâu: ~132x157x68cm

Mầu: Gỗ vàng

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,650 USD

Đàn piano - YAMAHA U1G seri 1206234
YAMAHA U1G seri 1206234

Cao x rộng x sâu: ~121x152x62cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,700 USD

Đàn piano - YAMAHA U1G seri 1670572
YAMAHA U1G seri 1670572

Cao x rộng x sâu: ~121x152x62cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,750 USD

Đàn piano - YAMAHA U2G Seri 1239277
YAMAHA U2G Seri 1239277

Cao x rộng x sâu: ~127x151x65cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,950 USD

Đàn piano - YAMAHA U3H seri 2215171
YAMAHA U3H seri 2215171

Cao x rộng x sâu: ~131x155x65cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
2,250 USD

Đàn piano - YAMAHA U1A seri 4292589
YAMAHA U1A seri 4292589

Cao x rộng x sâu: ~121x150x61cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
2,400 USD

Đàn piano - YAMAHA U2A Seri 3989819
YAMAHA U2A Seri 3989819

Cao x rộng x sâu: ~127x151x65cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
2,600 USD

Đàn piano - YAMAHA UX seri 2711882
YAMAHA UX seri 2711882

Cao x rộng x sâu: ~131x154x65cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
2,700 USD

Đàn piano - YAMAHA UX1 seri 3845808
YAMAHA UX1 seri 3845808

Cao x rộng x sâu: ~121x151x62cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
2,950 USD

Đàn piano - YAMAHA W102 seri 2528236
YAMAHA W102 seri 2528236

Cao x rộng x sâu: ~131x154x65cm

Mầu: Vân gỗ

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
3,100 USD

Đàn piano - YAMAHA U300S seri 5382392
YAMAHA U300S seri 5382392

Cao x rộng x sâu: ~131x154x65cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
4,000 USD

Đàn piano - YAMAHA YU3 seri 5780000
YAMAHA YU3 seri 5780000

Cao x rộng x sâu: ~131x153x65cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
4,450 USD

Đàn piano - Grand Yamaha G5E seri 3570461
Grand Yamaha G5E seri 3570461

Cao x rộng x sâu: ~100x148x200cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật

Tham chiếu usd:
6,500 USD

Bán piano

Dan piano