Mua piano

Đàn piano

Phiếu nhận dịch vụ

Upright Grand

captcha

Ngoại trừ dịch vụ kiểm tra đàn miễn phí, chúng tôi khuyến cáo quý khách nếu có thể thì tránh đặt dịch vụ vào buổi tối khi người thợ đã mệt mỏi, và cố gắng giữ yên tĩnh để thợ nghe và căn chỉnh âm thanh.

Bán piano

Dan piano