Tra năm sản xuất đàn Yamaha & Kawai

Dựa theo số Serial trên đàn,  bạn có thể biết năm sản xuất của đàn theo link dưới đây: