Mua piano

Đàn piano

KEYWORD_2

Grading Scale Board 

GRADE BODY (THÂN VỎ) ACTION (BỘ MÁY) STRING (BỘ DÂY)
A (9/10) Almost new one / Gần như mới Almost new one / Gần như mới Almost new one / Gần như mới
AB (8/10) A few minor scratches or dents / Có một ít trầy xước nhỏ Good condition / Tình trạng tốt Good condition / Tình trạng tốt
aB (7/10) A few scratches or small dents / có một ít trầy xước Good condition but a little dirt on felts and inside / Tình trạng tốt, bụi bẩn trên bề mặt và trong máy Few string has rust / Có một vài dây rỉ
B (5/10) Scratches and dents / Nhiều trầy xước Dirt on felts and inside / Bụi bẩn trên bề mặt và trong máy Completely lost its shine / Dây xỉn hoàn toàn
BC Many scratches or dents / Rất nhiều trầy xước Some parts need to be repaired / Một số bộ phận cần sửa chữa Need to replace / Cần phải thay dây
C Remarkably damage. Bad condition on surface / Bề mặt hỏng hóc nghiêm trọng Remarkably damaged / Máy hỏng hóc nghiêm trọng Need to replace / Cần phải thay dây

 

Tin tức khác

KEYWORD_3

Bán piano

Dan piano