Mua piano

Đàn piano

Đàn Piano cơ Nhật (secondhand)

Pianonet bán hàng bằng đồng tiền Việt Nam. Cột USD chỉ có ý nghĩa tham chiếu, không có giá trị quy đổi. Hàng được bán theo đúng giá niêm yết.
Đàn piano - OTTOMEISTER
OTTOMEISTER

Cao x rộng x sâu: ~121x152x62cm

Mầu: Nâu

Xuất xứ: Trung Quốc

Tham chiếu usd:
950 USD

Đàn piano - FLORA F20 Seri 102352
FLORA F20 Seri 102352

Cao x rộng x sâu: ~125x153x63cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,150 USD

Đàn piano - FUKUYAMA & SON WILHEM / 423
FUKUYAMA & SON WILHEM / 423

Cao x rộng x sâu: ~131x155x65cm

Mầu: Nâu

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,200 USD

Đàn piano - SCHWESTER 51 / 422
SCHWESTER 51 / 422

Cao x rộng x sâu: ~131x153x64cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,350 USD

Đàn piano - SCHWESTER 51 / 426
SCHWESTER 51 / 426

Cao x rộng x sâu: ~131x153x64cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,350 USD

Đàn piano - KRIEBEL TK-280 seri 51301
KRIEBEL TK-280 seri 51301

Cao x rộng x sâu: ~131x154x64cm

Mầu: Nâu

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,400 USD

Đàn piano - ROYAL R203 seri 721829
ROYAL R203 seri 721829

Cao x rộng x sâu: ~127x151x62cm

Mầu: Nâu

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,400 USD

Đàn piano - YAMAHA U3E seri 578000
YAMAHA U3E seri 578000

Cao x rộng x sâu: ~131x155x68cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,400 USD

Đàn piano - STOCKKHAUSEN Spu121chwn
STOCKKHAUSEN Spu121chwn

Cao x rộng x sâu: ~121x152x62cm

Mầu: Nâu

Xuất xứ: Đức

Tham chiếu usd:
1,410 USD

Đàn piano - KAWAI CL2 seri 1497773
KAWAI CL2 seri 1497773

Cao x rộng x sâu: ~121x151x56cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,410 USD

Đàn piano - BAROCK DX200M / 425
BAROCK DX200M / 425

Cao x rộng x sâu: ~127x152x63cm

Mầu: Nâu

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,410 USD

Đàn piano - ROSENSTEIN VR2D / 420
ROSENSTEIN VR2D / 420

Cao x rộng x sâu: ~127x152x63cm

Mầu: Nâu

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,500 USD

Đàn piano - YAMAHA M1 seri 1290377
YAMAHA M1 seri 1290377

Cao x rộng x sâu: ~108x147x56cm

Mầu: Gỗ vàng

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,500 USD

Đàn piano - FRITZKUHLA 50 / 421
FRITZKUHLA 50 / 421

Cao x rộng x sâu: ~132x153x64cm

Mầu: Nâu

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,500 USD

Đàn piano - APOLLO A360 / 434
APOLLO A360 / 434

Cao x rộng x sâu: ~132x154x65cm

Mầu: Nâu

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,500 USD

Đàn piano - GERSHWIN 500A2 Seri 29179
GERSHWIN 500A2 Seri 29179

Cao x rộng x sâu: ~132x157x68cm

Mầu: Gỗ vàng

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,550 USD

Đàn piano - YAMAHA U1G seri 1206234
YAMAHA U1G seri 1206234

Cao x rộng x sâu: ~121x152x62cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,600 USD

Đàn piano - YAMAHA U1G seri 1.6 triệu
YAMAHA U1G seri 1.6 triệu

Cao x rộng x sâu: ~121x152x62cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,600 USD

Đàn piano - DIAPASON 132WS / 427
DIAPASON 132WS / 427

Cao x rộng x sâu: ~131x155x63cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,600 USD

Đàn piano - FRITZKUHLA 50 / 433
FRITZKUHLA 50 / 433

Cao x rộng x sâu: ~132x153x64cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,600 USD

Đàn piano - LAURIE UL30 / 399
LAURIE UL30 / 399

Cao x rộng x sâu: ~128x153x63cm

Mầu: Nâu

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,650 USD

Đàn piano - ATLAS AL30C / 432
ATLAS AL30C / 432

Cao x rộng x sâu: ~131x154x64cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,700 USD

Đàn piano - STEINRICH S17 / 393
STEINRICH S17 / 393

Cao x rộng x sâu: ~131x153x64cm

Mầu: Nâu

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,750 USD

Đàn piano - YAMAHA U2G Seri 1239277
YAMAHA U2G Seri 1239277

Cao x rộng x sâu: ~127x151x65cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,750 USD

Đàn piano - STEINRICH S17 / 424
STEINRICH S17 / 424

Cao x rộng x sâu: ~131x153x64cm

Mầu: Nâu

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,750 USD

Đàn piano - ATLAS NA605 / 428
ATLAS NA605 / 428

Cao x rộng x sâu: ~131x154x64cm

Mầu: Nâu

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,750 USD

Đàn piano - ATLAS NA605 / 429
ATLAS NA605 / 429

Cao x rộng x sâu: ~131x154x64cm

Mầu: Nâu

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
1,750 USD

Đàn piano - YAMAHA U3H seri 1.8 triệu
YAMAHA U3H seri 1.8 triệu

Cao x rộng x sâu: ~131x154x65cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
2,000 USD

Đàn piano - YAMAHA U3H seri 1.4 triệu
YAMAHA U3H seri 1.4 triệu

Cao x rộng x sâu: ~131x154x65cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
2,000 USD

Đàn piano - YAMAHA U3H seri 2215171
YAMAHA U3H seri 2215171

Cao x rộng x sâu: ~131x155x65cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
2,200 USD

1 2

Bán piano

Dan piano