Mua piano

Đàn piano

Đàn Piano cơ Nhật (secondhand)

Pianonet bán hàng bằng đồng tiền Việt Nam. Cột USD chỉ có ý nghĩa tham chiếu, không có giá trị quy đổi. Hàng được bán theo đúng giá niêm yết.
Đàn piano - YAMAHA YUS seri 3.6 triệu
YAMAHA YUS seri 3.6 triệu

Cao x rộng x sâu: ~121x150x61cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
2,550 USD

Đàn piano - YAMAHA UX1 seri 3845808
YAMAHA UX1 seri 3845808

Cao x rộng x sâu: ~121x151x62cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
2,600 USD

Đàn piano - YAMAHA W102 seri 2528236
YAMAHA W102 seri 2528236

Cao x rộng x sâu: ~131x154x65cm

Mầu: Vân gỗ

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
2,700 USD

Đàn piano - YAMAHA W102B seri 3.3 triệu
YAMAHA W102B seri 3.3 triệu

Cao x rộng x sâu: ~131x154x65cm

Mầu: Vân gỗ

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
2,800 USD

Đàn piano - YAMAHA U3A seri 3.7 triệu
YAMAHA U3A seri 3.7 triệu

Cao x rộng x sâu: ~131x154x64cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
2,800 USD

Đàn piano - YAMAHA U30A seri 5.2 triệu
YAMAHA U30A seri 5.2 triệu

Cao x rộng x sâu: ~131x154x64cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
3,520 USD

Đàn piano - YAMAHA YM11 Seri 6.1 triệu
YAMAHA YM11 Seri 6.1 triệu

Cao x rộng x sâu: ~121x152x60cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
3,550 USD

Đàn piano - YAMAHA U300S seri 5.3 triệu
YAMAHA U300S seri 5.3 triệu

Cao x rộng x sâu: ~131x154x65cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
3,750 USD

Đàn piano - YAMAHA YU3 seri 5.7 triệu
YAMAHA YU3 seri 5.7 triệu

Cao x rộng x sâu: ~131x153x65cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật Bản

Tham chiếu usd:
4,170 USD

Đàn piano - Grand Yamaha G3E seri 2.8 triệu
Grand Yamaha G3E seri 2.8 triệu

Cao x rộng x sâu: ~100x148x183cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật

Tham chiếu usd:
4,600 USD

Đàn piano - Grand Yamaha G5E seri 3.5 triệu
Grand Yamaha G5E seri 3.5 triệu

Cao x rộng x sâu: ~100x148x200cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật

Tham chiếu usd:
5,000 USD

Đàn piano - Grand Yamaha G3E seri 3.6 triệu
Grand Yamaha G3E seri 3.6 triệu

Cao x rộng x sâu: ~100x148x183cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật

Tham chiếu usd:
5,200 USD

Đàn piano - Grand Yamaha C5L seri 5.9 triệu
Grand Yamaha C5L seri 5.9 triệu

Cao x rộng x sâu: ~101x149x200cm

Mầu: Đen

Xuất xứ: Nhật

Tham chiếu usd:
15,000 USD

1 2

Bán piano

Dan piano