Mua piano

Đàn piano

Dan piano

Đàn Piano Steinrich 

Đàn Piano Steinrich do Steinrich Piano Seisakusho sản xuất tại Nhật Bản với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau:

STEINRICH S-10

STEINRICH S-12

STEINRICH S-16

STEINRICH S-17

STEINRICH S-17EA

STEINRICH S-18

STEINRICH S-18EA

STEINRICH S-18B

STEINRICH S-20

STEINRICH A-64

STEINRICH A-56

STEINRICH A-57

STEINRICH A-57W

Tin tức khác

n piano

Bán piano

Dan piano