Mua piano

Đàn piano

Dan piano

Đàn Piano ROSENSTEIN 

Đàn Piano ROSENSTEIN thuộc VICTOR COMPANY OF JAPAN LTD. NHẬT BẢN. ROSENSTEIN có nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau:

- ROSENSTEIN DS33

- ROSENSTEIN DS77

- ROSENSTEIN V-R3

- ROSENSTEIN V-R2B

- ROSENSTEIN V-R2D

Tin tức khác

n piano

Bán piano

Dan piano