Mua piano

Đàn piano

Dan piano

Đàn Piano Rolex 

Đàn Piano Rolex được sản xuất tại Nhật Bản, có tài liệu cho rằng Rolex do Higashinihon Piano sản xuất nhưng cũng có tài liệu khác nói nó thuộc về Taisei Piano. Tuy lai lịch chưa thực sự rõ ràng nhưng một điều chắc chắn là nó được sản xuất tại Nhật Bản với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau:

- ROLEX W-20

- ROLEX W-23

- ROLEX W-26

- ROLEX W-28

- ROLEX W-32

- ROLEX W-34

- ROLEX W-35

Tin tức khác

n piano

Bán piano

Dan piano