Mua piano

Đàn piano

Dan piano

Đàn Piano OHHASHI 

Đàn Piano OHHASHI do OHHASHI PIANO sản xuất tại Nhật Bản với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau:

- OHHASHI 132B

- OHHASHI 132C

- OHHASHI 132D

- OHHASHI 132EW

Tin tức khác

n piano

Bán piano

Dan piano