Mua piano

Đàn piano

Dan piano

Đàn Piano Kaiser 

Đàn Piano Kaiser do YAMAHA CORPORATION sản xuất tại Nhật Bản theo đơn đặt hàng của Kawai Musical Instrument Co., LTD. với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau:

- KAISER K1A

- KAISER K2A

- KAISER K35A

- KAISER K10BL

- KAISER K30BL

- KAISER K10A

- KAISER K30A

Tin tức khác

n piano

Bán piano

Dan piano