Mua piano

Đàn piano

Dan piano

Đàn Piano Horugel 

Đàn Piano Horugel do OIKAWA PIANO sản xuất tại Nhật Bản theo đơn đặt hàng (OEM) của OSAKA ONO PIANO với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau:

- Horugel U5

- Horugel U6

- Horugel U7

Tin tức khác

n piano

Bán piano

Dan piano