Mua piano

Đàn piano

Dan piano

Đàn Piano GERSHWIN 

Đàn Piano GERSHWIN do BAROCK tự sản xuất và đặt hàng (OEM) HIGASHINIHON PIANO sản xuất tùy theo từng thời kỳ. Đàn được sản xuất tại Nhật Bản với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau:

 

 

 

Tin tức khác

n piano

Bán piano

Dan piano