Mua piano

Đàn piano

Dan piano

Đàn Piano FUKUYAM & SON 

Đàn Piano FUKUYAM & SON do FUKUYAMA PIANO tự sản xuất và đặt một số sản xuất tại Nhật Bản theo diện OEM với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Cụ thể:

- FUKUYAM & SON F-125 do Flora sản xuất

- FUKUYAM & SON STANDARD 1969 do Flora sản xuất

- FUKUYAM & SON ALEXANDER 1969 do Toyo sản xuất

- FUKUYAM & SON WILHELM do Toyo sản xuất

- FUKUYAM & SON CARL HARDT do Fukuyama sản xuất

- FUKUYAM & SON LAZARE 500 do Toyo sản xuất

- FUKUYAM & SON STANDARD 1980 do Atlas sản xuất

- FUKUYAM & SON ALEXANDER 1980 do Atlas sản xuất

- FUKUYAM & SON WILHELM SPECIAL do Tukuba sản xuất

 

 

 

 

 

Tin tức khác

n piano

Bán piano

Dan piano