Mua piano

Đàn piano

Dan piano

Đàn Piano Eterna 

Đàn Piano ETERNA do YAMAHA CORPORATION sản xuất tại Nhật Bản theo đơn đặt hàng (OEM) của KOKUSAI GAKKI với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau:

- ETERNA E1M

- ETERNA E2M

- ETERNA E35M

- ETERNA E10A

- ETERNA E30A

 

Tin tức khác

n piano

Bán piano

Dan piano