Mua piano

Đàn piano

Dan piano

Đàn Piano Diapason 

Đàn Piano DIAPASON do KAWAI MUSICAL INSTRUMENT MFG sản xuất tại Nhật Bản theo đơn đặt hàng (OEM) của DIAPASON CO., LTD với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau:

 

Tin tức khác

n piano

Bán piano

Dan piano