Mua piano

Đàn piano

Dan piano

Đàn Piano Belton 

Đàn Piano BELTON do FUJI GAKKI MFG sản xuất tại Nhật Bản với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau:

- BELTON 22

- BELTON 33

- BELTON 50

- BELTON 70

- BELTON 80

- BELTON 165

- BELTON 175

Tin tức khác

n piano

Bán piano

Dan piano