Mua piano

Đàn piano

Dan piano

Đàn Piano Ballindamm 

Đàn Piano Ballindamm do TOYO PIANO sản xuất tại Nhật Bản với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau:

- BALLINDAMM BU-10EP

- BALLINDAMM BU-20EP

- BALLINDAMM BU-20DMP

- BALLINDAMM BU-30EP

- BALLINDAMM BU-30BWP

- BALLINDAMM BU-50EP

- BALLINDAMM BU-50DMP

Tin tức khác

n piano

Bán piano

Dan piano