Mua piano

Đàn piano

Dan piano

Spinet, Console, Studio, Upright Piano 

1. Spinet Piano: Thông thường loại này có chiều cao từ khoảng 101cm trở xuống (đo từ mặt đất lên nóc đàn), Spinet có hệ thống máy treo dưới phím đàn và do cấu trúc đặc biệt của nó mà khi có vấn đề cần xử lý thì công thợ sẽ cao hơn nhiều. Ngày nay người ta không còn sản xuất loại này nữa.

2. Console Piano: Có chiều cao thông thường từ 102 - 109cm, bộ máy nằm trên và sát với bàn phím với cán búa ngắn.

3. Studio Piano: Có chiều cao thông thường từ 111 - 120cm, bộ máy tương tự như Console Piano nhưng cán búa dài hơn.

4. Upright Piano: Có chiều cao thông thường từ 121cm trở lên, khoảng cách từ máy xuống phím dài hơn thông qua Capstain wire tạo cảm giác chơi thật tay hơn. Loại này hiện tại phổ biến nhất, tiêu biểu là U1, U2, U3 của hãng Yamaha đều là Upright Piano. 

Sưu tầm và dịch của Vũ Hiệp, sao chép nên ghi rõ nguồn

Tin tức khác

n piano

Bán piano

Dan piano