Mua piano

Đàn piano

Dan piano

Tiêu chuẩn chất lượng (Certificate of Quality) 

Tiêu chuẩn chất lượng được đánh giá và chứng nhận bởi Nhà cung cấp, mục đích để phân loại và áp giá bán. Mỗi nhà cung cấp có cách đánh giá tiêu chuẩn chất lượng riêng vì vậy tiêu chuẩn A của nhà cung cấp này chưa chắc đã tốt hơn tiêu chuẩn B của nhà cung cấp kia. Vì vậy người đọc cần xem kỹ phần chú giải của từng nhà cung cấp. Các sản phẩm của Pianonet được nhà cung cấp chia làm 3 bộ phận chính bao gồm: BODY (Thân vỏ), ACTION (Máy) và STRING (Dây), phân loại và đánh giá theo nội dung ở dưới:
 
TIÊU CHUẨN BODY (THÂN VỎ) ACTION (BỘ MÁY) STRING (BỘ DÂY)
A (9/10) Almost new one / Gần như mới Almost new one / Gần như mới Almost new one / Gần như mới
AB (8/10) A few minor scratches or dents / Có một ít trầy xước nhỏ Good condition / Tình trạng tốt Good condition / Tình trạng tốt
aB (7/10) A few scratches or small dents / có một ít trầy xước Good condition but a little dirt on felts and inside / Tình trạng tốt, bụi bẩn trên bề mặt và trong máy Few string has rust / Có một vài dây rỉ
B (5/10) Scratches and dents / Nhiều trầy xước Dirt on felts and inside / Bụi bẩn trên bề mặt và trong máy Completely lost its shine / Dây xỉn hoàn toàn
BC Many scratches or dents / Rất nhiều trầy xước Some parts need to be repaired / Một số bộ phận cần sửa chữa Need to replace / Cần phải thay dây
C Remarkably damage. Bad condition on surface / Bề mặt hỏng hóc nghiêm trọng Remarkably damaged / Máy hỏng hóc nghiêm trọng Need to replace / Cần phải thay dây

Tin tức khác

n piano

Bán piano

Dan piano