Mua piano

Đàn piano

 • 1. Đàn Piano Kawai
  Năm 1927, Kawai xuất hiện trên thị trường piano tại Hamamatsu. Thương hiệu này được thành lập và xây dựng bởi Koichi Kawai, một trong những nghệ nhân piano đầu tiên tại Nhật Bản Năm 1928, cây đàn ...
 • 2. Đàn Piano Klingel
  Đàn Piano Klingel do TONICA PIANO sản xuất tại Nhật Bản với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau: - Klingel KU-8 - Klingel KU-3 - Klingel KU-2
 • 3. Đàn Piano KREUIZBACH
  Đàn Piano KREUIZBACH do ATLAS PIANO sản xuất tại Nhật Bản với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau: - KREUIZBACH A150 - KREUIZBACH A200 - KREUIZBACH A300
 • 4. Đàn Piano KREUITZER
  Đàn Piano KREUITZER do KREUITZER PIANO sản xuất tại Nhật Bản với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau: KREUITZER KE-503 KREUITZER KE-504 KREUITZER ...
 • 5. Đàn Piano KRIEBEL
  Đàn Piano KRIEBEL do HIGASHINIHON PIANO sản xuất tại Nhật Bản theo đơn đặt hàng (OEM) của Barock Co., LTD. với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại ...
 • 6. Đàn Piano KUHLMANN
  Đàn Piano KUHLMANN do IZUTSU PIANO sản xuất tại Nhật Bản với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau: - KUHLMANN U110 - KUHLMANN U125 - KUHLMANN 360
 • 7. Đàn Piano LAURIE
  Đàn Piano LAURIE do YAMASHITA PIANO đặt hàng (OEM) HIGASHINIHON và TOYO sản xuất tại Nhật với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Cụ thể: HIGASHINIHON sản xuất các loại dưới ...
 • 8. Đàn Piano Lester
  Đàn Piano Lester do LESTER PIANO sản xuất tại Nhật Bản với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau: LESTER L1 LESTER L2 LESTER L3 LESTER L5 LESTER ...
 • 9. Đàn Piano LORIS & SONS
  Đàn Piano Nobel do PRUTHNER PIANO sản xuất tại Nhật Bản theo đơn đặt hàng (OEM) của IZUTSU GAKKI với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau: - ...
 • 10. Đàn Piano Marchen
  Đàn Piano Marchen do KAWAI MFG theo đơn đặt hàng (OEM) của Marchen Musical Inst., Co., LTD. sản xuất tại Nhật Bản với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại ...
 • 11. Đàn Piano Matsumoto
  Đàn Piano Matsumoto do ATLAS PIANO sản xuất tại Nhật Bản với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau: - Matsumoto M-1 - Matsumoto M-2 - Matsumoto M-3 - ...
 • 12. Đàn Piano Meister
  Đàn Piano Meister do ATLAS PIANO sản xuất tại Nhật Bản với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau: - Meister ME-28 - Meister ME-38 - Meister ME-58 - ...
 • 13. Đàn Piano Miki
  Đàn Piano Miki do YAMAHA CORPORATION sản xuất tại Nhật Bản theo đơn đật hàng (OEM) của Miki Gakki với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau: - Miki ...
 • 14. Đàn Piano Nobel
  Đàn Piano Nobel do ATLAS PIANO sản xuất tại Nhật Bản với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau: - NOBEL TN-125E - NOBEL TN-125M - NOBEL TN-125W - NOBEL ...
 • 15. Đàn Piano OHHASHI
  Đàn Piano OHHASHI do OHHASHI PIANO sản xuất tại Nhật Bản với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau: - OHHASHI 132B - OHHASHI 132C - OHHASHI 132D - ...
 • 16. Đàn Piano Primatone
  Đàn Piano Primatone do S. P. Gakki Seisakusho sản xuất tại Nhật Bản theo đơn đặt hàng (OEM) của Ohtsuka Piano với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại ...
 • 17. Đàn Piano Pruthner
  Đàn Piano Pruthner do Pruthner PIANO sản xuất tại Nhật Bản với nhiều chủng loại, kích thước và giá trị khác nhau. Tiêu biểu gồm một số loại sau: - PRUTHNER MP-700DXM - PRUTHNER MP-700DXW - PRUTHNER ...
 • 18. Đàn Piano Rolex
  Đàn Piano Rolex được sản xuất tại Nhật Bản, có tài liệu cho rằng Rolex do Higashinihon Piano sản xuất nhưng cũng có tài liệu khác nói nó thuộc về Taisei Piano. Tuy lai lịch chưa thực sự ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Bán piano

Dan piano