Đàn Piano YAMAHA Z1BS

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano YAMAHA Z1BS

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
ヤマハ株式会社 YAMAHA Z1BS 101 151 146 283 2005年9月 2007年2月 1,100,000 グランド 消音ピアノ ソステヌートなし

Facebook Comments ()