Đàn Piano Đàn Piano FUKUYAMA&SONS ALEXANDER 1980

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano FUKUYAMA&SONS ALEXANDER 1980

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
アトラスピアノ製造株式会社 FUKUYAMA&SONS ALEXANDER 128 63 154 245 1980年4月   590,000 アップライト なし  

Facebook Comments ()