Đàn Piano KAWAI BL-51

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano KAWAI BL-51

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
河合楽器製作所 KAWAI BL-51 127 64 154 225 1973年12月 1974年7月 370,000 アップライト なし  
河合楽器製作所 KAWAI BL-51 127 64 154 225 1973年3月 1973年12月 310,000 アップライト なし  
河合楽器製作所 KAWAI BL-51 127 64 154 225 1974年8月 1988年3月 440,000 アップライト なし  
河合楽器製作所 KAWAI BL-51M 127 64 154 225 1973年12月 1974年7月 370,000 アップライト なし  
河合楽器製作所 KAWAI BL-51M 127 64 154 225 1973年3月 1973年12月 330,000 アップライト なし  
河合楽器製作所 KAWAI BL-51M 127 64 154 225 1974年8月 1988年3月 440,000 アップライト なし  

Facebook Comments ()