Đàn Piano KAWAI BL-71

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano KAWAI BL-71

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
河合楽器製作所 KAWAI BL-71 132 66 156 250 1973年12月 1974年7月 490,000 アップライト なし  
河合楽器製作所 KAWAI BL-71 132 66 156 250 1973年3月 1973年12月 390,000 アップライト なし  
河合楽器製作所 KAWAI BL-71 132 66 156 250 1974年8月 1988年3月 530,000 アップライト なし  
河合楽器製作所 KAWAI BL-71M 132 66 156 250 1973年12月 1974年7月 510,000 アップライト なし  
河合楽器製作所 KAWAI BL-71M 132 66 156 250 1973年3月 1973年12月 410,000 アップライト なし  
河合楽器製作所 KAWAI BL-71M 132 66 156 250 1974年8月 1988年3月 550,000 アップライト なし  
河合楽器製作所 KAWAI BL-71W 132 66 156 250 1973年12月 1974年7月 550,000 アップライト ウォルナット なし  
河合楽器製作所 KAWAI BL-71W 132 66 156 250 1973年3月 1973年12月 450,000 アップライト ウォルナット なし  
河合楽器製作所 KAWAI BL-71W 132 66 156 250 1974年8月 1988年3月 590,000 アップライト ウォルナット なし  

Facebook Comments ()