Đàn Piano KAWAI BL-82

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano KAWAI BL-82

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
河合楽器製作所 KAWAI BL-82 132 66 156 259 1973年12月 1974年8月 600,000 アップライト なし  
河合楽器製作所 KAWAI BL-82 132 66 156 259 1974年8月 1985年8月 670,000 アップライト なし  
河合楽器製作所 KAWAI BL-82R 132 66 156 259 1973年12月 1974年8月 660,000 アップライト なし  
河合楽器製作所 KAWAI BL-82R 132 66 156 259 1974年8月 1985年8月 740,000 アップライト なし  
河合楽器製作所 KAWAI BL-82W 132 66 156 259 1973年12月 1974年8月 630,000 アップライト なし  
河合楽器製作所 KAWAI BL-82W 132 66 156 259 1974年8月 1985年8月 700,000 アップライト なし  

Facebook Comments ()