Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano ATLAS FA30B

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS FA30B 127 62 152 245 1989年1月 1992年2月 650,000 アップライト なし  
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS FA30B-MP 127 62 152 245 1989年1月 1992年2月 700,000 アップライト マホガニー なし  
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS FA30B-WM 127 62 152 245 1989年1月 1992年2月 700,000 アップライト ウォルナット なし  

Facebook Comments ()