Đàn Piano ATLAS FA30B

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano ATLAS FA30B

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS FA30B 127 62 152 245 1989年1月 1992年2月 650,000 アップライト なし  
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS FA30B-MP 127 62 152 245 1989年1月 1992年2月 700,000 アップライト マホガニー なし  
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS FA30B-WM 127 62 152 245 1989年1月 1992年2月 700,000 アップライト ウォルナット なし  

Facebook Comments ()