Đàn Piano ATLAS FA60B

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano ATLAS FA60B

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS FA60B 132 62 153 270 1989年1月 1992年2月 850,000 アップライト なし  
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS FA60B-AM 132 62 153 270 1989年1月 1992年2月 1,000,000 アップライト チーク なし  
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS FA60B-MP 132 62 153 270 1989年1月 1992年2月 900,000 アップライト マホガニー なし  

Facebook Comments ()