Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano ATLAS FA60B

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS FA60B 132 62 153 270 1989年1月 1992年2月 850,000 アップライト なし  
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS FA60B-AM 132 62 153 270 1989年1月 1992年2月 1,000,000 アップライト チーク なし  
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS FA60B-MP 132 62 153 270 1989年1月 1992年2月 900,000 アップライト マホガニー なし  

Facebook Comments ()