Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Cách mở nắp thùng dưới của đàn để kiểm tra ống sấy