Đàn Piano KAISER K3H

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano KAISER K3H

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
ヤマハ株式会社 KAISER K3H 131 65 154 248 1972年4月 1973年4月 300,000 アップライト なし  
ヤマハ株式会社 KAISER K3H 131 65 154 248 1973年12月 1974年7月 400,000 アップライト なし  
ヤマハ株式会社 KAISER K3H 131 65 154 248 1973年4月 1973年12月 350,000 アップライト なし  
ヤマハ株式会社 KAISER K3H 131 65 154 248 1974年7月 1980年9月 450,000 アップライト なし  

Facebook Comments ()