Đàn Piano AIZENAHA MU-60

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano AIZENAHA MU-60

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
東洋ピアノ製造株式会社 AIZENAHA MU-60 123 64 149 234 1990年1月 1995年4月 \850,000 アップライト ワインレッド なし  

Facebook Comments ()