Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano ATLAS A3A

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS A3A 132 63 154 270 1967年1月 1972年12月 267,000 アップライト なし  
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS A3C 132 63 154 270 1967年1月 1972年12月 267,000 アップライト なし  
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS A3W 132 63 154 270 1967年1月 1972年12月 267,000 アップライト なし  

Facebook Comments ()