Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano ATLAS A5B

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS A5B 133 64 156 280 1967年1月 1972年12月 300,000 アップライト マホガニー なし  
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS A5D 133 64 156 280 1967年1月 1972年12月 300,000 アップライト マホガニー なし  
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS A5V 133 64 156 280 1967年1月 1972年12月 300,000 アップライト マホガニー なし  

Facebook Comments ()