Đàn Piano ATLAS AL30A

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano ATLAS AL30A

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS AL30A 128 63 152 245 1985年1月 1988年12月 600,000 アップライト なし  
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS AL30B 128 63 152 245 1985年1月 1988年12月 600,000 アップライト なし  

Facebook Comments ()