Đàn Piano ATLAS FA10B

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano ATLAS FA10B

アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS FA10B 110 52 146 215 1989年1月 1992年2月 450,000 アップライト なし  
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS FA10B-AM 110 52 146 215 1989年1月 1992年2月 500,000 アップライト チーク なし  
アトラスピアノ製造株式会社 ATLAS FA10B-MP 110 52 146 215 1989年1月 1992年2月 480,000 アップライト マホガニー なし  

Facebook Comments ()