Đàn Piano Đàn Piano BAROCK DX100W

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano BAROCK DX100W

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
東日本ピアノ製造株式会社 BAROCK DX100M 123 62 149 240 1981年1月   520,000 アップライト マホガニー なし  
東日本ピアノ製造株式会社 BAROCK DX100W 123 62 149 240 1981年1月   520,000 アップライト ウォルナット なし  

Facebook Comments ()