Đàn Piano Đàn Piano BAROCK DX200B

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano BAROCK DX200B

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
東日本ピアノ製造株式会社 BAROCK DX200B 127 61 152 250 1981年1月   615,000 アップライト なし  
東日本ピアノ製造株式会社 BAROCK DX200M 127 61 152 250 1981年1月   630,000 アップライト マホガニー なし  

Facebook Comments ()