Đàn Piano Đàn Piano BAROCK DX800B

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano BAROCK DX800B

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
東日本ピアノ製造株式会社 BAROCK DX800B 133 68 156 270 1981年1月   750,000 アップライト なし  
東日本ピアノ製造株式会社 BAROCK DX800M 133 68 156 270 1981年1月   780,000 アップライト マホガニー なし  
東日本ピアノ製造株式会社 BAROCK DX800S 133 68 156 275 1981年1月   820,000 アップライト サペリ なし  
東日本ピアノ製造株式会社 BAROCK DX800T 133 68 156 275 1981年1月   880,000 アップライト チーク なし  
東日本ピアノ製造株式会社 BAROCK DX800W 133 68 156 270 1981年1月   780,000 アップライト ウォルナット なし  

Facebook Comments ()