Đàn Piano Đàn Piano C.HARMAN U-7C

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano C.HARMAN U-7C

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
井ヅツ楽器 C.HARMAN U-7C 131 65 154 255     600,000 アップライト マホガニー なし  

Facebook Comments ()