Đàn Piano Đàn Piano CASTLE C-2

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano CASTLE C-2

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
六郷ピアノ製作所 CASTLE C-2M 131 64 157 246     270,000 アップライト マホガニー なし  
六郷ピアノ製作所 CASTLE C-2W 131 64 157 246     270,000 アップライト ウォルナット なし  

Facebook Comments ()