Đàn Piano Đàn Piano DIAPASON D-6WFG

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano DIAPASON D-6WFG

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
河合楽器製作所 DIAPASON D-6WFG 102 183 150 310 1991年1月 1998年9月 \2,400,000 グランド ウォルナット なし  

Facebook Comments ()