Đàn Piano Đàn Piano DIAPASON DL-132MF

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano DIAPASON DL-132MF

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
河合楽器製作所 DIAPASON DL-132MF 132 63 155 250 1997年4月   850,000 アップライト マホガニー なし  
河合楽器製作所 DIAPASON DL-132WF 132 63 155 250 1997年4月   850,000 アップライト ウォルナット なし  

Facebook Comments ()