Đàn Piano Đàn Piano EMPEROR MY202

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano EMPEROR MY202

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
河合楽器製作所 EMPEROR MY202E 122 59 152 220 1989年1月   627,000 アップライト なし  
河合楽器製作所 EMPEROR MY202M 122 59 152 220 1989年1月   675,000 アップライト マホガニー なし  

Facebook Comments ()