Đàn Piano Đàn Piano EMPEROR MY303

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano EMPEROR MY303

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
河合楽器製作所 EMPEROR MY303E 125 61 153 230 1990年4月   675,000 アップライト なし  
河合楽器製作所 EMPEROR MY303M 125 61 153 230 1990年4月   743,000 アップライト マホガニー なし  

Facebook Comments ()