Đàn Piano Đàn Piano FLORA AF100

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano FLORA AF100

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
フローラピアノ製造株式会社 FLORA AF100 111 59 142 170 1985年1月   430,000 アップライト マホガニー なし  

Facebook Comments ()