Đàn Piano Đàn Piano FLORA F20

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano FLORA F20

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
フローラピアノ製造株式会社 FLORA F20 124 62 154 230 1985年1月   540,000 アップライト なし  
フローラピアノ製造株式会社 FLORA F20M 124 62 154 230 1985年1月   560,000 アップライト マホガニー なし  

Facebook Comments ()