Đàn Piano Đàn Piano FLORA F26

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano FLORA F26

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
フローラピアノ製造株式会社 FLORA F26 132 67 154 260 1985年1月   660,000 アップライト なし  
フローラピアノ製造株式会社 FLORA F26M 132 67 154 260 1985年1月   700,000 アップライト マホガニー なし  

Facebook Comments ()