Đàn Piano Đàn Piano FLORA F30

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano FLORA F30

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
フローラピアノ製造株式会社 FLORA F30 130 65 154 240 1985年1月   590,000 アップライト なし  
フローラピアノ製造株式会社 FLORA F30M 130 65 154 240 1985年1月   630,000 アップライト マホガニー なし  

Facebook Comments ()