Đàn Piano Đàn Piano FLORA SDX

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano FLORA SDX

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
フローラピアノ製造株式会社 FLORA SDX 132 67 154 270 1985年1月   740,000 アップライト なし  
フローラピアノ製造株式会社 FLORA SDX.M 132 67 154 270 1985年1月   780,000 アップライト マホガニー なし  

Facebook Comments ()