Đàn Piano Đàn Piano FRITZKUHLA 50

Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.

Trượt sang bên để xem phần còn lại

Đàn Piano Đàn Piano FRITZKUHLA 50

メーカー ブランド名 機種 高さ〔㎝〕 奥行〔㎝〕 間口〔㎝〕 重量〔㎏〕 発売開始 発売終了 価格 種別 塗色 オプション 備考
東洋ピアノ製造株式会社 FRITZKUHLA 50 132 65 154 263     750,000 アップライト なし  
東洋ピアノ製造株式会社 FRITZKUHLA 50M 132 65 154 263     750,000 アップライト マホガニー なし  

Facebook Comments ()